11. juuli 2022

JÄRJEHOIDJA 6/2022

Seekord soovitame Biblioteegis ise raamatuid. Poe eestvedaja Kristel Kalda valis hiljutiseks suurimaks lugemiselamuseks Charles Eisensteini "KLIIMA. UUS LUGU". Miks? Kristel: "Sest et lõpuks on planeet Maa allakäigu peatamiseks välja pakutud üks võimalik pääsetee, milles on nii haaret kui usutavust.

On sümpaatne, kuidas Yale'i Ülikooli matemaatika ja filosoofia kaksikkraadiga Eisenstein näeb Maa biosfääri kui tervikut, milles on tähtsad märksõnad tasakaal ja isereguleerumisvõime: elu ise taastoodab sobivad tingimused elu jätkamiseks, kui seda elu ei hävitata. Ta ei keskendu vaid ühele probleemile, nagu näiteks kasvuhoonegaasid või fossiilkütused, vaid näeb probleemistikku laiemalt. Tema arvates annab Maale tasakaalu terviklik ökosüsteem ja elu ise - elurikkus, mida on eriti metsades, soodes, jõesuudmetes, rikkumata rohumaades, ning eelkõige vesi kui elu alus.

Mis mulle veel meeldis, oli see, et ta tõepoolest pakub ka konkreetseid lahendusi, mis hõlmavad kapitalismi tervikuna, eelkõige aga meie väärtushinnanaguid ja globaalset narratiivi - kuidas me loodusesse suhtume.

Raamatus on ka üht-teist niisugust, millele ma alla ei kirjutaks, aga oluline on just debati alustamine terviklike mõjuvate lahenduste leidmiseks ja juurpõhjustele osundamine. Teadmine, et lokaalselt tehtavad otsused mõjutavad lõpuks suurt pilti, annab veidigi südamerahu - igaüks saab midagi ka ise ära teha."

Head raamatu üles leidmist!