Eesti keel ja eesti meel

Heinike Heinsoo
21,00 €

Eesti keele õppevahendeid on taasiseseisvunud Eestis ilmunud üsna palju. Enamasti on need olnud ükskeelsed „universaalõpikud“, millele on on lisatud vene, inglise või soome keele sõnastik. Käesolev õpik on aga kakskeelne, kirjutatud nimelt ukrainakeelsele õppijale, ning on ühtaegu käsiraamat, harjutuste kogumik ja sõnastik. Helifailid, mida saab kuulata aadressil www.argokirjastus.ee aitavad lihvida hääldust.
Õpiku esimeses osas antakse põgus ülevaade eesti keele põhijoontest. Teisest, rakenduslikust osast leiab keeleõppija harjutusi, dialooge ja tekstiloomet arendavaid ülesandeid ning samas tutvub eluga Eestis ja saab heita pilgu eestlaste mõtteilma. Tõepoolest, eesti meel eesti keele kaudu!

Heinike Heinsoo on Tartu ülikooli emeriitdotsent ja alates 2019. aasta sügisest Lvivi ülikooli eesti keele ja kultuuri lektor. Ta on kirjutanud soome, vadja ja eesti keele õppevahendeid.

Pealkiri:
Eesti keel ja eesti meel
Autor
Heinike Heinsoo
Kirjastus
Argo
Aasta
2022
Žanr
Muukeelne
EAN
977140605113930
Mõõtmed:
240x167x13mm

Samalt autorilt